Kontaktné údaje

Irena Sklenárová
Cesta J. Alexyho 5238/43
Banka 92101
Volajte:
Obchod
tel0903342492
Výkup
tel0903342492
Píšte:
Obchod
eplatne@gramoplatne.sk
Novinky e-mailom
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:
https://www.knihyzaeuro.sk/
Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

2. Povinnosti predávajúceho

3. Povinnosti kupujúceho

4. Dodacie podmienky

5. Spôsob platby a dodania

6. Poštovné

7. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

8. Ochrana osobných údajov

 


1. Spôsob objednávania

Objednávať môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu platne@gramoplatne.sk, kde uvediete kód, presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. V prípade, že objednané množstvo nebude sedieť s počtom tovaru na sklade, bude zákazník telefonicky kontaktovaný.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Na požiadanie vyhotovím foto zasielaného tovaru, aby sa zákazník presvedčil o stave dodaného tovaru.Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Obsahovú náplň tovaru oficiálne vydanú vydavateľom.

4. Výber tovaru zákazníkom.

5. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám to bezodkladne oznámiť!

- Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru!4. Dodacie podmienky

Tovar pripravujeme na základe vašich objednávok priebežne a odosielame cez Slovenskú poštu alebo Packetu. Zároveň vás chceme upozorniť, že niektoré tituly, ktoré máme v ponuke, môžu byť už v čase vášho objednania vypredané. Keďže aktualizáciu ponúkaného tovaru si musíme robiť sami a nie vždy sa nám podarí všetko skontrolovať a následne tak označiť ako vypredané. Preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie ak Vám oznámime, že niektorý titul je vypredaný.

 

V prípade, že sa rozhodnete nejaký titul doobjednať, urobte tak v deň zaslania vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednané tituly vám potom zašleme naraz s prvou objednávkou.

 

 

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 1 týždňa od doručenia správy o odoslaní zásielky na vašu adresu, odporúčame informovať sa u vašej pošty prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.5. Spôsob platby a dodania

Objednaný tovar zasielame:

 

Tovar posielame cez Slovenskú poštu alebo Packetu.

 

6. Poštovné

Ak objednávka presiahne sumu 40€, tak poštovné neplatíte. (Platné len pre zásielky v rámci Slovenska)

Poštovné na zásielky do zahraničia budú vypočítané podľa hmotnosti a krajiny prijímateľa. O výške poštovného bude prijímateľ vopred informovaný!!!

1. Dobierka

Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú dobierkou na Slovensko je účtované podľa cenníka Slovenskej pošty.

Poštovné do zahraničia je účtované podľa cenníka Slovenskej pošty alebo Packety.

2. Prevodom na účet

Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú poštou "doporučený list 2. triedy" na Slovensko je účtované podľa cenníka Slovenskej pošty alebo Packety.

Po zaslaní objednávky s platbou na účet vopred, vám príde mail s potvrdením o stave vašej objednávky a cene, ktorú uhradíte na účet.


Prosím, aby ste neplatili skôr, ako vám príde potvrdzujúci mail!!! Môže sa stať, že tovar sa už u nás nenachádza aj keď je uvedený v zozname. (strata, neodpísaný tovar, alebo predaný pred aktualizáciou zoznamu na internete.

Pri platbe na účet uvádzajte variabilný symbol číslo objednávky, prípadne dajte do poznámky pre prijímateľa meno a priezvisko objednávateľa (objednávka cez mail, SMS, alebo telefónom).

 

Číslo účtu vám príde v potvrdzujúcom emaile.

 

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 7 dní od doručenia správy o odoslaní zásielky na vašu adresu, odporúčame sa informovať na vašej pošte s číslom zásielky, ktoré bude uvedené v správe o odoslaní. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

7. Zrušenie objednávky

 

V prípade zrušenia objednávky nám napíšte mail, alebo nás informujte telefonicky najneskôr do 12:00 hod.nasledujúceho dňa od vytvorenia objednávky.


Podmienky zrušenia objednávky:

Zrušenie objednávky pred odoslaním prijímame výučne písomnou formou: SMS na číslo 0903342492, mailom na platne@gramoplatne.sk, alebo kontaktným formulárom www.gramoplatne.sk/kontakty/

Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji do 7 pracovných dní. Doba na odstúpenie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje pri oprávnenom odstúpení od zmluvy vrátiť celú sumu (bez poštovného) za tovar kupujúcemu a to najneskôr do 15-tich dní bankovým prevodom na účet kupujúceho.

 

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.gramoplatne.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Fakturačné údaje
   - Meno a priezvisko / Obchodný názov
   - Adresa trvalého bydliska / sídla
   - IČO, DIČ

Údaje pre doručenie
   - Meno a priezvisko príjemcu
   - Adresa doručenia
  

Kontaktné údaje
   - Meno kontaktnej osoby
   - Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
   - Adresa elektronickej pošty - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom, informácie o novinkách a akciách.

 

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 033/5512 689

          033/5512 690

fax č.: 033/5512 656

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 11. 2013.VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka